ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
08.07.2020 | Postępowanie 36/PN/2020

Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1A do SIWZ (zał. nr 2 do UMOWY OGRÓD SASKI) – warunki wykonania i standardy
 4. Załącznik nr 1B do SIWZ (zał. nr 2 do UMOWY PARK FOSA) – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe
 5. załącznik nr 2a do warunków – koszenie skarpy PARK FOSA
 6. załącznik nr 2a do warunków trawniki, łąki – rodzaje i sposób utrzymania PARK FOSA
 7. załącznik nr 2b do warunków – PARK Wygrabianie liści i zanieczyszczeń z trawników PARK FOSA
 8. Załącznik nr 1C do SIWZ (zał. nr 2 do UMOWY POLE MOKOTOWSKIE)- warunki wykonania i standardy jakościowe
 9. załącznik nr 2a do warunków mapa – Ostoje przyrody POLE MOKOTOWSKIE
 10. załącznik nr 2b do warunków – nr ewid działek zestawienie koszenia POLE MOKOTOWSKIE
 11. załącznik nr 2b do warunków mapy z numerami działek POLE MOKOTOWSKIE
 12. załącznik nr 2c do warunków – mapa – Łąki kwietne POLE MOKOTOWSKIE
 13. załącznik nr 2d do warunków – mapa – koszenie poszycia w masywach drzew POLE MOKOTOWSKIE
 14. Załącznik nr 1D do SIWZ (zał. nr 2 do UMOWY PARK PRASKI) – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe
 15. Załącznik nr 1E do SIWZ (zał. nr 2 do UMOWY PARK SKARYSZEWSKI) – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe
 16. załącznik nr 2a do warunków – ostoje przyrody PARK SKARYSZEWSKI
 17. załącznik nr 2b do warunków – Trawniki często koszone punkty PARK SKARYSZEWSKI
 18. załącznik nr 2c do warunków – Łąki PARK SKARYSZEWSKI
 19. załącznik nr 2d do warunków – ogród różany wraz z otoczeniem PARK SAKRYSZEWSKI
 20. Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ
 21. Załącznik nr 3 do SIWZ- zakres prac i wykaz cen
 22. Załącznik nr 4A do SIWZ (zał. nr 1, 1a , 1b do umowy OGRÓD SASKI) – zakres prac i wykaz cen jednostkowych
 23. Załącznik nr 4B do SIWZ (zał. nr 1,1a,1b do umowy PARK FOSA) – zakres prac i wykaz cen jednostkowych
 24. Załącznik nr 4C do SIWZ (Zzał. nr 1,1a,1b do UMOWY POLE MOKOTOWSKIE) – zakres prac i wykaz cen jednostkowych
 25. Załącznik nr 4D do SIWZ (zał. nr 1,1a,1b do UMOWY PARK PRASKI) – zakres prac i wykaz cen jednostkowych
 26. Załącznik nr 4E do SIWZ (zał. nr 1 do UMOWY PARK SKARYSZEWSKI) – zakres prac i wykaz cen jednostkowych
 27. Załącznik nr 5 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 28. Załącznik nr 6 do SWIZ – wykaz usług
 29. Załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowy
 30. załącznik nr 3 do UMOWY – mapa parku OGRÓD SASKI
 31. załącznik nr 3 do UMOWY – mapa PARK FOSA
 32. załącznik nr 3 do UMOWY – mapa POLE MOKOTOWSKIE
 33. załącznik nr 3 do UMOWY – mapa PARK PRASKI
 34. załącznik nr 3 do UMOWY – mapa PARK SKARYSZEWSKI
 35. załącznik nr 7 do UMOWY- gwarancja
 36. załącznik nr 8 do UMOWY – wykaz pracowników
 37. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_c470320f-3243-44a7-8fb7-833c5024b342
 38. Komuniakt_31.07.2020
 39. SIWZ_31.07.2020
 40. 27.07. 2020 załącznik 1E do SIWZ
 41. 27.07.2020. Załącznik nr 4B do SIWZ (zał. nr 1,1a,1b do umowy PARK FOSA) – zakres prac i wykaz cen jednostkowych
 42. Komunikat_05.08.2020
 43. Ogłoszenie zmian 05.08.2020
 44. SIWZ zmiana 05.08.2020
 45. Ogłoszenie zmian 07.08.2020
 46. Komunikat 07.08.2020
 47. SIWZ zmiana 07.08.2020
 48. Załącznik nr 4C do SIWZ (zał. nr 1,1a,1b do UMOWY POLE MOKOTOWSKIE) – zakres prac i wykaz cen jednostkowych zmiana 07.08.2020
 49. Komunikat 20.08.2020
 50. Informacja z otwarcia ofert
 51. Informacja o wyniku postępowania część 2, 3, 4, 5
 52. Informacja o wyniku postępowania część 1