ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
28 grudnia 2018 | Postępowanie 120/PN/2018

Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie międzywala Wisły /371,46 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. służby brzegowej

Dokumenty do pobrania
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1A do SIWZ zał. nr 2 do umowy – standardy prac
 4. Załącznik nr 1B do SIWZ zał. nr 2 do umowy – standard prac – część II
 5. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty
 6. załącznik nr 3 do UMOWY- wykaz ławek
 7. Załącznik nr 3A do SIWZ – kosztorys ofertowy cz urządzona
 8. Załącznik nr 3B do SIWZ – kosztorys ofertowy – część II
 9. Załącznik nr 4 do SWIZ – wykaz usług
 10. Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ
 11. Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ
 12. Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 13. Załącznik 7A do SIWZ – wzór umowy
 14. Załącznik nr 7B do SIWZ- wzór umowy częśc II
 15. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_264d8425-c87b-48c7-ab5e-fadbab873f05
 16. Ogłoszenie o sprostowaniu_08.01.2019
 17. Pytania i odpowiedzi 08.01.2019.doc
 18. SIWZ zmiana 08.01.2019
 19. Załącznik nr 1A do SIWZ zał. nr 2 do umowy – standardy prac zmiana 08.01.2019
 20. Załącznik nr 1B do SIWZ zał. nr 2 do umowy – standard prac – część II zmiana 08.01.2019
 21. załącznik nr 3 do UMOWY- wykaz ławek zmiana 08.01.2019
 22. Załącznik nr 3A do SIWZ – kosztorys ofertowy cz urządzona zmiana 08.01.2019
 23. Załącznik nr 3B do SIWZ – kosztorys ofertowy – część II zmiana 08.01.2019
 24. Załącznik nr 7A do SIWZ – wzór umowy część I zmiana 08.01.2019
 25. Załącznik nr 7B do SIWZ- wzór umowy częśc II zmiana 08.01.2019
 26. Komunikat_11.01.2019
 27. Pytania i odpowiedzi 11.01.2019
 28. Załącznik nr 3A do SIWZ – kosztorys ofertowy cz urządzona_16.01.2019
 29. Załącznik nr 3B do SIWZ – kosztorys ofertowy – część II_16.01.2019
 30. Ogłoszenie o sprostowaniu_24.01.2019
 31. SIWZ zmiana 24.01.2019
 32. Informacja o wniesieniu odwołania
 33. Odwołanie
 34. Komunikat 30.01.2019
 35. Załącznik nr 1A do SIWZ zał. nr 2 do umowy – standardy prac zmiana 30.01.2019
 36. Załącznik nr 1B do SIWZ zał. nr 2 do umowy – standard prac – część II zmiana 30.01.2019
 37. Załącznik nr 3A do SIWZ – kosztorys ofertowy cz urządzona zmiana 30.01.2019
 38. Załącznik nr 3B do SIWZ – kosztorys ofertowy – część II zmiana 30.01.2019
 39. Wycofanie odwołania
 40. Termin KIO 115-19
 41. Informacja z otwarcia ofert
 42. Informacja o wyniku postępowania