ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
24 Stycznia 2018 | Postępowanie 5/PN/2018

Prace ogrodniczo-porządkowe 5/PN/2018

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1A do SIWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac dla części I
 4. Załącznik nr 1B do SIWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac dla części II
 5. Załącznik nr 1C do SIWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac dla części III
 6. Załącznik nr 1D do SIWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac dla części IV
 7. Załącznik nr 1E do SIWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac dla części V
 8. Załącznik nr 1F do SIWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac dla części VI
 9. Załącznik nr 1G do SIWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac dla części VII
 10. Załącznik nr 1H do SIWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac dla częsci VIII
 11. Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty
 12. Załącznik nr 3A do UMOWY – załącznik graficzny dla części I
 13. Załącznik nr 3A1 do SIWZ – kosztorys dla części I
 14. Załącznik nr 3A2 do SIWZ -kosztorys dla części I
 15. Załącznik nr 3A3 do SIWZ – kosztorys dla części I
 16. Załącznik nr 3A4 do SIWZ – ukwiecenie
 17. Załącznik nr 3B do UMOWY – załącznik graficzny dla części II
 18. Załącznik nr 3B1 do SIWZ – kosztorys dla części II 03.2018-11.2018
 19. Załącznik nr 3B2 do SIWZ – kosztorys dla części II12.2018-11.2019
 20. Załącznik nr 3B3 do SIWZ – kosztorys dla części II 12.2019-11.2020
 21. Załącznik nr 3B4 do SIWZ – ukwiecenie
 22. Załącznik nr 3C do UMOWY – załącznik graficzny części III
 23. Załącznik nr 3C1 do SIWZ – kosztorys dla części III 03.2018-11.2018
 24. Załącznik nr 3C2 do SIWZ – kosztorys dla części III 12.2018-11.2019
 25. Załącznik nr 3C3 do SIWZ – kosztorys dla części III 12.2019-11.2020
 26. Załącznik nr 3C4 do SIWZ – ukwiecenie
 27. Załącznik nr 3D do UMOWY – załącznik graficzny dla części IV
 28. Załącznik nr 3D1 do SIWZ – kosztorys dla części IV 03.2018-11.2018
 29. Załącznik nr 3D2 do SIWZ – kosztorys dla części IV 12.2018-11.2019
 30. Załącznik nr 3D3 do SIWZ – kosztorys dla części IV 12.2019-11.2020
 31. Załącznik nr 3D4 do SIWZ – ukwiecenie
 32. Załącznik nr 3E do UMOWY – załącznik graficzny dla części V
 33. Załącznik nr 3E1 do SIWZ – kosztorys dla części V 03.2018-11.2018
 34. Załącznik nr 3E2 do SIWZ – kosztorys dla części V 12.2018-11.2019
 35. Załącznik nr 3E3 do SIWZ – kosztorys dla części V 12.2019-11.2020
 36. Załącznik nr 3F do SIWZ -kosztorys dla części VI
 37. Załącznik nr 3F do UMOWY – załącznik graficzny dla części VII
 38. Załącznik nr 3G do SIWZ -kosztorys dla części VII
 39. Załącznik nr 3G do UMOWY – załącznik graficzny dla części VIII
 40. Załącznik nr 3H do SIWZ – kosztorys dla części VIII
 41. Załącznik nr 3H do umowy – załącznik graficzny
 42. Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz usług
 43. Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ
 44. Załącznik nr 5 do UMOWY – gwarancja
 45. Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 46. Załącznik nr 6 do UMOWY – wykaz osób
 47. Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy
 48. Zmiana SIWZ – 24.01.2018
 49. SIWZ – zmiana 24.01.2018
 50. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 24.01.2018
 51. Zmiana SIWZ – 26.01.2018
 52. SIWZ zmiana – 26.01.2018
 53. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji – 30.01.2018
 54. Informacja o wniesieniu odwołania
 55. Odwołanie AG Complex
 56. SIWZ – zmiana 06.02.2018
 57. zmiana siwz_06.02.2018
 58. zmiana do ogłoszenie_06.02.2018
 59. ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji – 13.02.2018
 60. pytania i odpowiedzi do SIWZ – 13.02.2018
 61. SIWZ – zmiana 13.02.2018
 62. Załączniki do SIWZ – 13.02.2018
 63. Sprostowanie
 64. Załączniki_15.02.2018
 65. zmiana SIWZ_16.02.2018
 66. załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy zmiana_16.02.2018
 67. załącznik-nr-3D1-do-SIWZ-koszotrys-dla-część-I-03.2018-11.2018
 68. załącznik-nr-3E3-do-SIWZ-koszotrys-dla-część-V-12.2019-11.2020
 69. załącznik-nr-3E2-do-SIWZ-koszotrys-dla-część-V-12.2018-11.2019
 70. informacja i otwarcia ofert
 71. unieważnienie części VIII
 72. informacje o wyniku postępowania w części I, II, IV i VI
 73. sprostowanie informacji o wyniku postępowania IV – poprawna nazwa części
 74. informacja o wyniku postępowania III, V, VII