ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
26.07.2019 | Postępowanie 91/PN/2019

Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja.

Dokumenty do pobrania
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki realizacji zamówienia i standardy jakościowe wykonania prac
 4. Załącznik nr 1A do SIWZ – parametry materiału roślinnego
 5. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty
 6. Załącznik nr 3 do SIWZ – kosztorysy
 7. Załącznik nr 4 do SIWZ – Lokalizacje nasadzeń drzew
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ espd-request
 9. Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ espd-request
 10. Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 11. Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy
 12. Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz osób
 13. Załącznik A do cz. 1 – Marszałkowska – opis zabezpieczenia infrastruktury
 14. Załącznik B do cz. 1 – Marszałkowska – zabezpieczenie infrastruktury rysunki
 15. Załącznik C do cz. 1 – Marszałkowska – plan nasadzeń
 16. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_09f8ab64-42ef-46ed-8908-5af12df146b7 (1)
 17. Ogłoszenie o sprostowaniu
 18. Komunikat 30.07.2019
 19. SIWZ_30.07.2019
 20. Załącznik nr 3A-3L do SIWZ – kosztorysy_30.07.2019
 21. Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy_30.07.2019
 22. Ogłoszenie o sprostowaniu 13.08.2019
 23. Komunikat 13.08.2019
 24. SIWZ_13.08.2019
 25. Ogłoszenie o sprostowaniu 23.08.2019
 26. Komunikat 23.08.2019
 27. SIWZ 23.08.2019
 28. Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki realizacji zamówienia i standardy jakościowe wykonania prac 23.08.2019
 29. Załącznik nr 1A do SIWZ – parametry materiału roślinnego 23.08.2019
 30. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty 23.08.2019
 31. Załącznik nr 3 do SIWZ – kosztorysy 23.08.2019
 32. Ogłoszenie o sprostowaniu 28.08.2019
 33. Pytania i odpowiedzi_28.08.2019
 34. SIWZ 28.08.2019
 35. Załącznik nr 3 do SIWZ – kosztorysy 28.08.2019
 36. Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy_28.08.2019
 37. Informacja z otwarcia ofert
 38. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 11
 39. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 2
 40. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 12
 41. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 9
 42. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 10