ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
01.10.2019 | Postępowanie 120/PN/2019

Posadzenie drzew na terenach administrowanych przez Dzielnice m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowe warunki realizacji zamówienia w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew
 4. Załącznik nr 1A do SIWZ – parametry jakościowe materiału roślinnego
 5. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty
 6. Załącznik nr 3A-3P do SIWZ – kosztorysy
 7. Załacznik 4 do SIWZ – Lokalizacje
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ
 9. Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ
 10. Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 11. Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy
 12. Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz osób
 13. Załącznik nr 9 do SIWZ – wykaz usług
 14. zał nr 5 do umowy – klauzula społeczna
 15. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_38137fc0-49f2-49dd-aa35-336d002309f5
 16. Ogłoszenie o sprostowaniu_01.10.2019
 17. SIWZ_01.10.2019
 18. Komunikat 01.10.2019
 19. Komunikat 08.10.2019
 20. SIWZ_08.10.2019
 21. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty_08.10.2019
 22. Ogłoszenie o sprostowaniu_11.10.2019
 23. Komunikat 11.10.2019
 24. Ogłoszenie o sprostowaniu_11.10.2019_2
 25. SIWZ_11.10.2019
 26. Komunikat 14.10.2019
 27. Załącznik nr 3A-3P do SIWZ – kosztorysy_14.10.2019
 28. Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy_14.10.2019
 29. Komunikat 22.10.2019
 30. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty_22.10.2019
 31. Informacja z otwarcia ofert
 32. informacja o wyniku postępowania w zakresie części 4
 33. informacja o wyniku postępowania w zakresie części 7
 34. informacja o wyniku postępowania w zakresie części 10
 35. informacja o wyniku postępowania w zakresie części 11
 36. informacja o wyniku postępowania w zakresie części 16
 37. informacja o wyniku postępowania w zakresie części 1
 38. informacja o wyniku postępowania w zakresie części 2
 39. informacja o wyniku postępowania w zakresie części 3
 40. informacja o wyniku postępowania w zakresie części 5
 41. informacja o wyniku postępowania w zakresie części 6
 42. informacja o wyniku postępowania w zakresie części 8
 43. informacja o wyniku postępowania w zakresie części 9
 44. informacja o wyniku postępowania w zakresie części 12
 45. informacja o wyniku postępowania w zakresie części 13
 46. informacja o wyniku postępowania w zakresie części 14
 47. informacja o wyniku postępowania w zakresie części 15
 48. informacja o wyniku postępowania w zakresie części 17