ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
22.05.2020 | Postępowanie 14/PN/2020

Zaprojektowanie i zbudowanie ekologicznego oświetlenia fotowoltaicznego terenu zieleni wzdłuż chodnika drogi wewnętrznej, prowadzącej do budynków zlokalizowanych przy ulicy Topiel 15b/19/25/27 dzielnica Śródmieście w Warszawie, w ramach projektu obywatelskiego pod nazwą: „Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Oboźna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ulicy Topiel 15b/19/25/27 (C/OM/III/P4/113)”.

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – program funkcjonalno użytkowy
 4. Zał. nr 1 do PFU – lokalizacja zaznaczona czerwoną linią
 5. Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 6. Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 7. Zalacznik nr 3 do SIWZ – wykaz osób
 8. Załącznik nr 4 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 9. Załącznik nr 5 do SIWZ – formularz oferty
 10. Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór Umowy
 11. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_80d8eaa7-5f30-49ac-a72b-c71de22aa5c6
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania