ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
20 grudnia 2018 | Postępowanie 139/PN/2018

Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie

Dokumenty do pobrania
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załączniki graficzne przedstawiające wybrane odcinki do wykonania koncepcji aranżacji zieleni i koncepcji ofertowej  
 4. Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
 5. załącznik nr 1 do OPZ 1
 6. załącznik nr 2 do OPZ 2
 7. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty
 8. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 1. Powstańców Śląskich
 9. załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 2. Podczaszyńskiego
 10. załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 3. Conrada Wólczyńska
 11. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 4 Potocka
 12. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 5. Popiełuszki
 13. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 6. Płochocińska
 14. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 7. Światowida
 15. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 8. Warszawska
 16. załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 9. Łopuszańska Hynka
 17. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 10. Grójecka
 18. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 11. Szczęśliwicka
 19. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 12. Grenadierów
 20. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 13. Grochowska
 21. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 14. Szaserów_Dwernickiego
 22. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 15. Cyrulików
 23. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 16. Dąbrowskiego
 24. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 17. Pileckiego
 25. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 18. Wąwozowa
 26. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 19. Rodowicza Anody Rosoła
 27. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 20. Domaniewska
 28. Załącznik nr 4 do SIWZ – JEDZ
 29. Załącznik nr 4 do SIWZ – JEDZ espd-request
 30. Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz usług
 31. Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób
 32. Załącznik nr 7 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 33. Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy
 34. Pytania i odpowiedzi_07.01.2019
 35. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 1. Powstańców Śl 07.01.2019
 36. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 2. Podczaszyńskiego 07.01.2019
 37. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 3. Conrada_Wólczyńska 07.01.2019
 38. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 4 Potocka 07.01.2019
 39. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 5. Popiełuszki 07.01.2019
 40. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 6. Płochocińska 07.01.2019
 41. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 7. Światowida 07.01.2019
 42. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 8. Warszawska 07.01.2019
 43. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 9. Łopuszańska_Hynka 07.01.2019
 44. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 10. Grójecka 07.01.2019
 45. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 11. Szczęśliwicka 07.01.2019
 46. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 12. Grenadierów 07.01.2019
 47. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 13. Grochowska 07.01.2019
 48. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 14. Szaserów_Dwer 07.01.2019
 49. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 15. Cyrulików 07.01.2019
 50. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 16. Domaniewska 07.01.2019
 51. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 17. Dąbrowskiego 07.01.2019
 52. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 18. Pileckiego 07.01.2019
 53. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 19. Wąwozowa 07.01.2019
 54. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 20. Rodowicza_Rosoła 07.01.2019
 55. Załącznik graficzne przedstawiające wybrane odcinki do wykonania koncepcji aranżacji  07.01.2019
 56. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
 57. SIWZ_14.01.2019.doc
 58. Pytania i odpowiedzi 30.01.2019
 59. Pytania i odpowiedzi 07.02.2019
 60. Pytania i odpowiedzi 11.02.2019
 61. Pytania i odpowiedzi 12.02.2019
 62. Komunikat 12.02.2019
 63. Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia zmiana 12.02.2019
 64. Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy zmina 12.02.2019
 65. Pytania i odpowiedzi 14.02.2019
 66. Pytania i odpowiedzi 20.02.2019
 67. Pytania i odpowiedzi 19.02.2019
 68. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.02.2019
 69. SIWZ zmiana 19.02.2019
 70. Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób zmiana 19.02.2019
 71. Ogłoszenie o sprostowaniu 08.03.2019
 72. Komunikat 11.03.2019
 73. SIWZ zmiana 11.03.2019.docx
 74. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_278d6270-d37d-4e83-b247-e3b0015d8fa1 11.03.2019
 75. Pytania i odpowiedzi 11.03.2019
 76. SIWZ zmiana 11.03.2019 (2)
 77. załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 1. Powstańców Śl 12.03.2019
 78. załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 2. Podczaszyńskiego_
 79. załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 3. Conrada_Wólczyńska 12.03.2019
 80. załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 4 Potocka 12.03.2019
 81. załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 5. Popiełuszki 12.03.2019
 82. załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 6. Płochocińska 12.03.2019
 83. załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 7. Światowida 12.03.2019
 84. załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 8. Warszawska 12.03.2019
 85. załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 9. Łopuszańska_Hynka 12.03.2019
 86. załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 10. Grójecka 12.03.2019
 87. załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 11. Szczęśliwicka 12.03.2019
 88. załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 12. Grenadierów 12.03.2019
 89. załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 13. Grochowska 12.03.2019
 90. załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 14. Szaserów_Dwer 12.03.2019
 91. załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 15. Cyrulików 12.03.2019
 92. załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 16. Domaniewska 12.03.2019
 93. załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 17. Dąbrowskiego 12.03.2019
 94. załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 18. Pileckiego 12.03.2019
 95. załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 19. Wąwozowa 12.03.2019
 96. załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 20. Rodowicza_Rosoła 12.03.2019
 97. Dąbrowskiego i Światowida – 11.03.2019
 98. Informacja z otwarcia ofert
 99. Unieważnienie postępowania – część 4
 100. Unieważnienie postępowania – część 5
 101. Unieważnienie postępowania
 102. Informacja o wyniku postępowania