ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
Czerwiec 2017 | Postępowanie 13/PN/2017

Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie – część B

 Dokumenty do pobrania
 1. SIWZ>>>
 2. Załączniki do SIWZ>>>
 3. Ogłoszenie o zamówieniu>>>
 4.  Załączniki graficzne i pliki DWG>>>
 5.  Zmiana SIWZ_14.07.2017>>>
 6.  Zmiana SIWZ_03.08.2017>>>
 7. Ogłoszenie o zmianie >>>
 8. Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty (zmiana)_03.08.2017>>>
 9. Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy (zmiana)_03.08.2017>>>
 10. SIWZ_tekst jednolity>>>
 11. Komunikat >>>
 12. Unieważnienie postępowania>>>