ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
Lipiec 2017 | Postępowanie 11/PN/2017

Inwentaryzacja i określenie możliwości rekultywacji wybranych nieużytków warszawskich na potrzeby ich wykorzystania w systemie terenów zieleni miejskiej

Dokumenty do pobrania

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załączniki do SIWZ
  4. Wyjaśnienia treści SIWZ 04.08.2017
  5. Zmiana treści SIWZ 08.08.2017
  6. Informacja z otwarcia ofert 04.09.2017
  7. Informacja o wyniku postępowania