ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
Lipiec 2017 | Postępowanie 15/PN/2017

Dostawa wygrodzeń trawników i zabezpieczeń pionowych drzew oraz konserwacja małej architektury

 

Dokumenty do pobrania

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załączniki do SIWZ
  4. Ogłoszenie o zmianie
  5. Informacja z otwarcia ofert
  6. Unieważnienie postępowania