ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
25 września 2018 | Postępowanie 102/PN/2018

Dostawa oraz ręczne sadzenie roślin cebul na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

 

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1A do SIWZ – warunki techniczne wykonania umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac część I
 4. Załącznik nr 1B do SIWZ – warunki techniczne wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac część II
 5. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty
 6. Załącznik nr 3A do SIWZ – kosztorys część I
 7. Załącznik nr 3B do SIWZ – kosztorys część II
 8. Załącznik nr 4 do SWIZ – wykaz usług
 9. Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ espd-request
 10. Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ espd-request
 11. Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 12. Załącznik nr 7A do SIWZ – wzór umowy część I
 13. Załącznik nr 7B do SIWZ – wzór umowy część II
 14. Załącznik nr 8A do SIWZ – wykaz osób część I
 15. Załącznik nr 8B do SIWZ – wykaz osób część II
 16. Załącznik nr 8A do SIWZ – wykaz osób_03.10.2018
 17. Załącznik nr 8B do SIWZ – wykaz osób_03.10.2018
 18. Ogłoszenie o sprostowaniu
 19. SIWZ_04.10.2018
 20. Załącznik nr 8A do SIWZ – wykaz osób_04.10.2018
 21. Załącznik nr 8B do SIWZ – wykaz osób_04.10.2018
 22.  Załącznik nr 1A do SIWZ – warunki techniczne wykonania umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac część I 04.10.2018
 23. Załącznik nr 1B do SIWZ – warunki techniczne wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac 04.10.2018
 24. Załącznik nr 1A do SIWZ – warunki techniczne wykonania umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac część I_05.10.2018
 25. Załącznik nr 1B do SIWZ – warunki techniczne wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac_05.10.2018
 26. Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 27. Załącznik nr 3A do SIWZ – kosztorys część I 19.10.2018
 28. Informacja z otwarcia ofert
 29. Informacja o wyniku postępowania część 1
 30. Informacja o wyniku postępowania część 2