ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
Czerwiec 2017 | Postępowanie 9/PN/2017

Dostawa 5 samochodów osobowych, 1 samochodu dostawczego i 1 motocykla dla potrzeb

 Dokumenty do pobrania
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. Komunikat
  4. Informacja z otwarcia ofert 
  5. Unieważnienie postępowania