ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
18 stycznia 2018 | Postępowanie 4/PO/2018

Dostawa 18 000 szt. drzew, ich utrzymanie w szkółce do czasu dostawy, posadzenie drzew oraz ich roczna pielęgnacja

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Ogłoszenie zmian
 3. SIWZ
 4. Załącznik nr 1 – parametry materiału roślinnego
 5. Załącznik nr 2 – warunki techniczne umowy w zakresie sadzenia i pielęgnacji
 6. Załącznik nr 3 do SIWZ – wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 7. Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz oferty
 8. Załącznik nr 5 – formularz cenowy
 9. Załącznik nr 6 do SIWZ – JEDZ
 10. Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz usług
 11. Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz urządzeń
 12. Załącznik nr 9 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 13. Załącznik nr 10 – 18.01.2018 – wzór umowy
 14. Załącznik nr 2 do SIWZ – warunki techniczne wykonania prac – zmiana
 15. Zmiana SIWZ – 22.01.2018
 16. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 23.01.2018
 17. Zmiana SIWZ 23.01.2018
 18. SIWZ – zmiana 23.01.2018
 19. Załącznik nr 3 do SIWZ – wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 20. Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz oferty – zmiana 23.01.2018
 21. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 24.01.2018
 22. Zmiana SIWZ 24.01.2018
 23. SIWZ – zmiana 24.01.2018
 24. Załącznik nr  2 do SIWZ – warunki techniczne umowy w zakresie sadzenia i pielęgnacji – zmiana 24.01.2018
 25. Załącznik nr 5 – formularz cenowy – zmiana 24.01.2018
 26. Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 27. Zmiana SIWZ – 26.01.2018
 28. SIWZ zmiana 26.01.2018
 29. Ogłoszenie zmian – 05.02.2018
 30. SIWZ – zmiana 05.02.2018
 31. Wyjaśnienia i zmiany SIWZ – 05.02.2018
 32. Załącznik nr 10 – wzór umowy – zmiana 05.02.2018
 33. załącznik nr 1 do SIWZ- parametry materiału roślinnego_zmiana 05.02.2018 r.
 34. załącznik nr 3 do SIWZ wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zmiana 05.02.2018
 35. Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz oferty – zmiana 05.02.2018
 36. załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz dostaw_zmiana 05.02.2017
 37. Załącznik nr 5 do SIWZ o Formularz cenowy_zmiana 05.02.2018
 38. Pytania i odpowiedzi do SIWZ – 13.02.2018
 39. załącznik nr 10 – wzór umowy zmiana 15.02.2018
 40. Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz cenowy _zmiana 15.02.2018.xls
 41. Wyjaśnienia do SIWZ_16.02.2018
 42. Zmiana SIWZ_06.03.2018
 43. SIWZ – zmiana 06.03.2018
 44. Zmiana SIWZ_13.03.2018
 45. SIWZ – zmiana 13.03.2018
 46. zmiana SIWZ_19.03.2018
 47. SIWZ – zmiana 19.03.2018
 48. ogłoszenie zmian 29.03.2018
 49. zmiana SIWZ_29.03.2018
 50. SIWZ – zmiana 29.03.2018
 51. informacja z otwarcia ofert
 52. unieważnienie postępowania