ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
18 marca 2019 | Postępowanie 24/PN/2019

Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w latach 2019-2021

Dokumenty do pobrania
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Ogłoszenie o sprostowaniu_18.03.2019
 3. Ogłoszenie o sprostwowaniu_19.03.2019
 4. SIWZ
 5. Załącznik nr 1 do SIWZ – Warunki wykonania umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac
 6. Załącznik nr 2A-S do SIWZ – Wykaz ulic wraz z powierzchniami
 7. Załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ  espd-request
 8. Załącznik nr 4 do SIWZ- formularz oferty
 9. Załącznik nr 5A-S do SIWZ – kosztorysy
 10. Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz usług
 11. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób
 12. Załącznik nr 8 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 13. Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy
 14. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_c776e7b7-49c7-4a43-8daa-468b7c5bc5a9
 15. Komunikat_21.03.2019
 16. SIWZ 21.03.2019
 17. Pytania i odpowiedzi_05.04.2019
 18. Pytania i odpowiedzi_09.04.2019
 19. Komunikat_10.04.2019
 20. Komunikat 12.04.2019
 21. Ogłoszenie zmian 12.04.2019
 22. SIWZ zmiana 12.04.2019
 23. Załącznik nr 1 do SIWZ – Warunki wykonania umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac 12.04.2019
 24. Załącznik nr 2A-S do SIWZ – Wykaz ulic wraz z powierzchniami 12.04.2019
 25. Ogłoszenie o sprostowaniu_25.04.2019
 26. SIWZ_25.04.2019
 27. Pytania i odpowiedzi_25.04.2019
 28. Załącznik nr 5A-S do SIWZ – kosztorysy_25.04.2019
 29. Ogłoszenie o sprostowaniu_10.05.2019
 30. Komunikat_10.05.2019
 31. SIWZ_10.05.2019
 32. Pytania i odpowiedzi_17.05.2019
 33. Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy_17.05
 34. Ogłoszenie o sprostowaniu_23.05.2019
 35. Komunikat_23.05.2019
 36. SIWZ_23.05.2019
 37. Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy_27.05.2019
 38. Komunikat_27.05.2019
 39. Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy_27.05.2019_2
 40. Komunikat_27.05.2019_2
 41. Załącznik nr 4 do SIWZ- formularz oferty_27.05.2019
 42. Załącznik nr 5A-S do SIWZ – kosztorysy_ 27.05.2019
 43. Komunikat_28.05.2019
 44. Załącznik nr 4 do SIWZ- formularz oferty_28.05.2019
 45. Informacja z otwarcia ofert
 46. Informacja o wyniku postępowania część 11, 12
 47. Informacja o wyniku postępowania część 6, 7, 16
 48. Informacja o wyniku postępowania część 14, 15
 49. Unieważnienie postępowania cześć 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 19
 50. Informacja o wyniku postępowania część 1
 51. Informacja o wyniku postępowania część 2, 13