ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
22.11.2023 r. | Postępowanie 93/TP/2023

Utrzymanie właściwego stanu higieniczno-sanitarnego toalet publicznych zlokalizowanych na terenie Ogrodu Krasińskich i Parku Dreszera

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-edd4dcb4-8916-11ee-9fb5-3edbb70f45bd