ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
15.11.2023 r. | Postępowanie 90/TP/2023

Ochrona obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f3ceb2a2-82f2-11ee-a60c-9ec5599dddc1