ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
23.02.2023 r. | Postępowanie 9/TP/2023

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac związanych z realizacją budżetu obywatelskiego pn. „Zieleń dla Powiśla – zagospodarowania zieleni na skarpie warszawskiej”

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5dd197c5-aeaf-11ed-b8d9-2a18c1f2976f