ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
01.12.2023 r. | Postępowanie 89/TP/2023

Kompleksowa usługa w Pawilonie Edukacyjnym Kamień, w zakresie ochrony, recepcji, sprzątania i transportu

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-230cd30c-9045-11ee-9fb5-3edbb70f45bd