ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
09.09.2022 | Postępowanie 89/PN/2022

Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury w pasach drogowych na terenie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 2023-2024 r.

 

Dokumenty do pobrania

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. załączniki do SWZ
  4. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 14.09.2022
  5. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES
  6. Informacja o złożonych ofertach.BES
  7. Informacja o wyniku postępowania.BES
  8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia