ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
27.10.2023 r. | Postępowanie 85/PN/2023

Zakup i dystrybucja energii elektrycznej w roku 2024 do nieruchomości/ obiektów będących w zarządzaniu i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, w łącznej ilości około 3 217,87 MWh

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-404a1582-6f14-11ee-a60c-9ec5599dddc1