ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
02.09.2021 | Postępowanie 84/TP/2021

Dostawa, posadzenie oraz 3-letnia pielęgnacja drzew w pasach drogowych na terenie dzielnicy Śródmieście, na bulwarach wiślanych, na terenach położnych wzdłuż cieków i kanałów dzielnicy Mokotów i Targówek, w m.st. Warszawie

Dokumenty do pobrania

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. Załączniki do SWZ
  4. Komunikat nr 1 z dnia 07.09.2021.BES
  5. Załącznik nr 2 do SWZ – formularz oferty_07.09.2021
  6. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie
  7. Informacja o złożonych ofertach
  8. unieważnienie przetargu.BES