ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
13.10.2023 r. | Postępowanie 82/TP/2023

Uzyskanie decyzji o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji „Park Port Żerański – prace przygotowawcze” wraz z wykonaniem wstępnej koncepcji parku

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-039d9e42-692d-11ee-a60c-9ec5599dddc1