ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
06.09.2022 | Postępowanie 82/PN/2022

Zakup i dystrybucja energii elektrycznej w latach 2023-2025 do 163 nieruchomości/obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w łącznej ilości około 3 689,70 MWh rocznie

 

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2A do SWZ – Planowane zużycie mocy z podziałem na grupy taryfowe
 5. Załącznik nr 2B do SWZ – Planowane zużycie mocy z podziałem na grupy taryfowe
 6. Załącznik nr 3A do SWZ – wykaz obiektów z podziałem na części zamówienia
 7. Załącznik nr 3B do SWZ – wykaz obiektów z podziałem na części zamówienia
 8. Załącznik nr 4 do SWZ – formularz oferty
 9. Załącznik nr 5A do SWZ – kosztorys dla części 1
 10. Załącznik nr 5B do SWZ – kosztorys dla częśc 2
 11. Załącznik nr 6 do SWZ – JEDZ espd-request
 12. Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej
 13. Załącznik nr 8 do SWZ – wzór oświadczenia o aktualności informacji
 14. Załącznik nr 9 do SWZ -istotne postanowienia umowy energia elektryczna
 15. Komunikat nr 1 z dnia 11.10.2022.BES
 16. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia draft
 17. SWZ_11.10.2022
 18. Zalacznik-nr-1-do-SWZ-opis-przedmiotu-zamowienia 11.10.2022
 19. Zalacznik-nr-5A-do-SWZ-kosztorys-dla-czesci-1(1) 11.10.2022
 20. Zalacznik-nr-5B-do-SWZ-kosztorys-dla-czesc-2 11.10.2022
 21. Zalacznik-nr-9-do-SWZ-istotne-postanowienia-umowy-energia-elektryczna 11.10.2022
 22. załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia 11.10.2022.xlsm
 23. Komunikat nr 2 z dnia 18.10.2022.BES
 24. Zalacznik-nr-9-do-SWZ-istotne-postanowienia-umowy-energia-elektryczna 18.10.2022
 25. Komunikat nr 3 z dnia 19.10.2022.BES
 26. SWZ_19.10.2022
 27. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_draft_19.10.2022
 28. Załącznik nr 4 do SWZ – formularz oferty z dnia 19.10.2022
 29. Komunikat nr 4 z dnia 08.11.2022.BES
 30. SWZ_08.11.2022
 31. unieważnienie postępowania.BES