ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
13.10.2023 r. | Postępowanie 79/TP/2023

Remont i modernizacja dróg wewnętrznych (na działkach nr ew. 3, 8, 15 obręb 50611) oraz prace porządkowe na fragmencie działki nr ew. 8 obręb 50611

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-789ca127-68ee-11ee-a60c-9ec5599dddc1