ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
12.10.2023 r. | Postępowanie 75/TP/2023

Wykonanie rozbiórki nawierzchni z destruktu asfaltowego, po byłym półdzikim parkingu, na obszarze pomiędzy ul. Secemińską a ul. Powstańców Śląskich w Warszawie, w obrębie 6-08-04, na działce nr 1/15 w Warszawie

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-54d69182-68ed-11ee-9aa3-96d3b4440790