ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
21.09.2023 r. | Postępowanie 70/TP/2023

Poprawa warunków glebowych wokół drzew rosnących w misach oraz w pasach zieleni na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c167ea8-57b5-11ee-a60c-9ec5599dddc1