ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
10.03.2023 r. | Postępowanie 7/TP/2023

Przeprawa przez Wisłę na Białołęce oraz cykl bezpłatnych rejsów promujących żeglugę pasażerską o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e009e6db-bc0f-11ed-9236-36fed59ea7dd