ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
14.09.2023 r. | Postępowanie 69/TP/2023

Zagospodarowanie placu przed Kopcem Powstania Warszawskiego od strony ul. Bartyckiej w Warszawie, w ramach realizacji zadania pn. „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego – etap IA”

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52ef34ff-5078-11ee-a60c-9ec5599dddc1