ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
20.07.2022 | Postępowanie 69/TP/2022

Dostawa wraz z montażem koszy na śmieci oraz ławek na terenach parków i skwerów m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1A do SWZ – zakres prac i ceny jednostkowe część I (załącznik nr 1 do UMOWY)
 4. Załącznik nr 1B do SWZ – zakres prac i ceny jednostkowe część II (załącznik nr 1 do UMOWY)
 5. Załącznik nr 1C do SWZ – zakres prac i ceny jednostkowe część III (załącznik nr 1 do UMOWY)
 6. Załącznik nr 2A do SWZ – wzór kosza nr 1 część I – II (załącznik nr 2 do UMOWY)
 7. Załącznik nr 2B do SWZ – wzór kosza nr 2 część I (załącznik nr 2 do UMOWY)
 8. Załącznik nr 2C do SWZ – wzór kosza nr 3 część II (załącznik nr 2 do UMOWY)
 9. Załącznik nr 2D do SWZ – wzór kosza nr 4 część III (załącznik nr 2 do UMOWY)
 10. Załącznik nr 2E do SWZ – wzór ławki (załącznik nr 2a do UMOWY)
 11. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 12. Załącznik nr 4 do SWZ – informacja o aktualności informacji
 13. Załącznik nr 5 do SWZ – formularz oferty
 14. Załącznik nr 6A do SWZ – wzór umowy część I-II
 15. Załącznik nr 6B do SWZ – wzór umowy część III
 16. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 17. załącznik nr 4 do UMOWY – technologia montażu
 18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.07.2022
 19. Komunikat nr 1 z dnia 26.07.2022.BES
 20. SWZ zmiana 26.07.2022
 21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.08.2022
 22. Komunikat nr 2 z dnia 02.08.2022.BES
 23. Załącznik nr 2A do SWZ – wzór kosza nr 1 część I – II (załącznik nr 2 do UMOWY) zmiana 02.08.2022
 24. Załącznik nr 2B do SWZ – wzór kosza nr 2 część I (załącznik nr 2 do UMOWY) zmiana 02.08.2022
 25. Załącznik nr 2C do SWZ – wzór kosza nr 3 część II (załącznik nr 2 do UMOWY) zmiana 02.08.2022
 26. Załącznik nr 2D do SWZ – wzór kosza nr 4 część III (załącznik nr 2 do UMOWY) zmiana 02.08.2022
 27. Załącznik nr 2E do SWZ – wzór ławki (załącznik nr 2a do UMOWY) zmiana 02.08.2022
 28. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES
 29. Komunikat nr 3 z dnia 08.08.2022.BES
 30. Załącznik nr 5 do SWZ – formularz oferty zmiana 08.08.2022
 31. Informacja o złożonych ofertach.BES
 32. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części I.BES
 33. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części II.BES
 34. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części III.BES
 35. Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części III.BES
 36. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części III z dnia 30.09.2022.BES
 37. Ogłoszenie o wyniku postępowania