ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
07.09.2023 r. | Postępowanie 67/TP/2023

Dostawa wraz z ustawieniem stalowych koszy na śmieci na terenie parków w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0942b036-4d4d-11ee-9aa3-96d3b4440790