ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
25 września 2018 | Postępowanie 90/PN/2018

Ukwiecenie, pielęgnacja zieleni niskiej oraz krzewów w donicach i na kwietnikach w m.st. Warszawie

 

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1A do SIWZ – Warunki techniczne wykonania umowy oraz zasady wykonywania prac
 4. Załącznik nr 1B do SIWZ – warunki techniczne wykonania umowy oraz zasady wykonywania prac
 5. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty
 6. Załącznik nr 3A do SIWZ – kosztorys
 7. Załącznik nr 3B do SIWZ – kosztorysy
 8. Załącznik nr 4 do SWIZ – wykaz usług
 9. Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ espd-request
 10. Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ espd-request
 11. Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 12. Załącznik nr 7A do SIWZ – wzór umowy
 13. Załącznik nr 7B do SIWZ – wzór umowy
 14. Załącznik nr 8A do SIWZ – wykaz osób
 15. Załącznik nr 8B do SIWZ – wykaz osób
 16. Załącznik nr 9A do SIWZ – lokalizacje
 17. Załącznik nr 9B do SIWZ – lokalizacje
 18. Załącznik nr 9B1 do SIWZ – lokalizacje gabiony
 19. Załącznik nr 9B1 do SIWZ – lokalizacje gabiony_16.10.2018
 20. Załącznik nr 8A do SIWZ – wykaz osób 17.10.2018
 21. Załącznik nr 8B do SIWZ – wykaz osób_17.10.18
 22. Załącznik nr 3A do SIWZ – kosztorys 17.10.18
 23. Załącznik nr 3B do SIWZ – kosztorysy 17.10.18
 24. Pytania i odpowiedzi do SIWZ
 25. Wyjaśnienia treści SIWZ 19.10.2018
 26. Załącznik nr 3A do SIWZ – kosztorys 23.10.18
 27. Załącznik nr 3B do SIWZ – kosztorysy 23.10.18
 28. Sprostowanie do ogłoszenia 24.10.2018
 29. Komunikat do SIWZ_24.10.2018
 30. SIWZ_24.10.2018
 31. Załącznik nr 1A do SIWZ – Warunki techniczne wykonania umowy oraz zasady wykonywania prac_24.10.2018
 32. Informacja z otwarcia ofert
 33. Informacja o wyniku postępowania cz 1
 34. Informacja o wyniku postępowania cz 2