ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
01.09.2023 r. | Postępowanie 64/PN/2023

Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie międzywala Wisły /554,47 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. Służby brzegowej

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-55258d96-40d5-11ee-a60c-9ec5599dddc1