ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
25.08.2023 r. | Postępowanie 61/PN/2023

Dostawa, posadzenie oraz trzyletnia pielęgnacja drzew na terenie pasów drogowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Śródmieście oraz Mokotów

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8fb025cc-4019-11ee-9aa3-96d3b4440790