ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
01.09.2023 r. | Postępowanie 60/TP/2023

Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parku Fosa i Stoki Cytadeli (12,82 ha) wraz z terenem zieleni przy Alei Wojska Polskiego (3,02 ha) na terenie m.st. Warszawy

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c7e584d5-4597-11ee-a60c-9ec5599dddc1