ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
01.02.2023 r. | Postępowanie 6/TP/2023

Kompleksowa usługa w Pawilonie Edukacyjnym Kamień w zakresie ochrony, recepcji, sprzątania i transportu

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będzie udostępniał pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9b756b71-a151-11ed-9236-36fed59ea7dd