ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
11.02.2022 | Postępowanie 6/PN/2022

Wykonywanie prac porządkowych, konserwacyjnych, eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fontann, kaskad, poidełek sieci zraszających będących w administrowaniu ZZW

 

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1A do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1
 4. Załącznik nr 1B do SWZ – Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia Część 2
 5. Załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – wykaz usług
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz osób
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej
 9. Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o aktualności informacji
 10. Załącznik nr 7A do SWZ – Wykaz usług wraz z cenami jednostkowymi część 1
 11. Załącznik nr 7B do SWZ – Wykaz usług wraz z cenami jednostkowymi część 2
 12. Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty
 13. Załącznik nr 9 do SWZ – wzór Umowy
 14. Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
 15. Komunikat nr 1 z dnia 01.03.2022 r.
 16. SWZ zmiana 01.03..2022
 17. Załącznik nr 1A do SWZ -Szczegółowy OPZ część 1 – zmiana 01.03.2022
 18. Załącznik nr 1B do-SWZ – Szczegółowy OPZ część 2 – zmiana 01.03.2022
 19. Komunikat nr 2 z dnia 04.03.2022.BES
 20. informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES
 21. Informacja o złożonych ofertach.BES
 22. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Częśći 1.BES
 23. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 2.BES
 24. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Część 1