ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
11.07.2022 | Postępowanie 58/PN/2022

Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury w pasach drogowych w obszarze m.st. Warszawy 2023-2024 r.

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ warunki realizacji umowy i standardy wykonania prac
 4. Załącznik nr 2 do SWZ lokalizacje 2023-2024
 5. Załącznik nr 3 do SWZ – JEDZ
 6. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz usług
 7. Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób
 8. Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz sprzętu
 9. Załącznik nr 7 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej
 10. Załącznik nr 8 do SWZ – informacja o aktualności informacji
 11. Załącznik nr 9.1._16 do SWZ zakres prac i ceny jednostkowe 2023-2024
 12. Załącznik nr 10 do SWZ – formularz oferty
 13. Załącznik nr 11 do SWZ – wzór umowy
 14. Sprostowanie ogłoszenia z dnia 15.07.2022
 15. Komunikat nr 1 z dnia 02.08.2022.BES
 16. Załącznik nr 9.1._16 do SWZ zakres prac i ceny jednostkowe 2023-2024 zmiana 02.08.2022
 17. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES
 18. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie KOREKTA.BES
 19. Informacja o złożonych ofertach.BES
 20. Unieważnienie postępowania w zakresie części 1
 21. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 8.BES
 22. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 8.A.BES.
 23. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 9.BES
 24. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 7.BES
 25. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 4.BES
 26. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 5.BES
 27. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 6.BES
 28. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 6.A.BES
 29. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 3.A.BES.
 30. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 4.A.BES.
 31. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 2.BES
 32. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 2.A.BES
 33. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 3.BES
 34. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 9.A.BES
 35. Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 9.B.BES
 36. Ogłoszenie o wyniku postępowania