ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
09.07.2021 | Postępowanie 57/PN/2021

Dostawa, posadzenie oraz 3 -letnia pielęgnacja drzew w pasach drogowych, na bulwarach wiślanych, na terenach położonych wzdłuż cieków i kanałów w m.st. Warszawie

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 1B do SWZ – Parametry jakościowe materiału roślinnego
 5. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty
 6. zał nr 3A do SWZ Kosztorys
 7. zał nr 3B do SWZ Kosztorys
 8. zał nr 3C do SWZ Kosztorys
 9. zał nr 3D do SWZ Kosztorys
 10. zał nr 3E do SWZ Kosztorys
 11. zał nr 3F do SWZ Kosztorys
 12. zał nr 3G do SWZ Kosztorys
 13. zał nr 3H do SWZ Kosztorys
 14. zał nr 3I do SWZ Kosztorys
 15. Załącznik nr 4 do SWZ i 8 do umowy – Lokalizacje nasadzeń drzew przyulicznych
 16. Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz usług
 17. Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz osób
 18. Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz urządzeń technicznych
 19. Załącznik nr 8 do SWZ – JEDZ
 20. Załącznik nr 9 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej
 21. Załącznik nr 10 do SWZ – informacja o aktualności informacji
 22. Załącznik nr 11 do SWZ – wzór umowy
 23. Ogłoszenie o sprostowaniu_09.07.2021
 24. Komunikat nr 1 z dnia 16.07.2021.BES
 25. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty_16.07.2021
 26. Komunikat nr 2 z dnia 03.08.2021
 27. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty_03.08.2021
 28. Komunikat nr 3 z dnia 09.08.2021
 29. Załącznik nr 11 do SWZ -wzor umowy 09.08.2021
 30. informacja o kwocie przeznaczonej
 31. informacja o złożonych ofertach
 32. unieważnienie w zakresie części 1
 33. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 3
 34. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 5
 35. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 8
 36. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 9
 37. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 4
 38. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 6
 39. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 7
 40. Informacja o wyborze oferty w zakresie części 2.BES