ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
25.06.2024 r. | Postępowanie 56/TP/2024

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie i modernizacji zespołu fontann w parku Rydza Śmigłego „Jutrzenka” zlokalizowanych przy ul. Rozbrat/ al. Bobkowskiego w Warszawie

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4b31a66d-21a5-11ef-a500-1a0072d5d2bd