ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
28.05.2021 | Postępowanie 56/PN/2021

Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie – etap 1

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenia o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załączniki do SWZ
 4. Komunikat nr 1 z dnia 07.06.2021.BES
 5. Komunikat nr 2 z dnia 10.06.2021.BES
 6. Załącznik nr 2 do SWZ – kosztorys ofertowy 10.06.2021
 7. STWiOR – Hydrotechnika 10.06.2021
 8. Komunikat nr 3 z dnia 10.06.2021.BES
 9. Komunikat nr 4 z dnia 11.06.2021.BES
 10. Załącznik nr 2 do SWZ – kosztorys ofertowy 11.06.2021
 11. Komunikat nr 5 z dnia 11.06.2021.BES
 12. ogłoszenie zmian
 13. Komunikat nr 6 z dnia 15.06.2021.BES
 14. SWZ 15.06.2021
 15. Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób 15.06.2021
 16. Komunikat nr 7 z dnia 16.06.2021.BES
 17. Komunikat nr 8 z dnia 16.06.2021.BES
 18. Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia 16.06.2021
 19. Załącznik nr 2 do SWZ – kosztorys ofertowy 16.06.2021
 20. Komunikat nr 9 z dnia 17.06.2021.BES
 21. Załącznik nr 2 do SWZ – kosztorys ofertowy 17.06.2021
 22. Komunikat nr 10 z dnia 18.06.2021.BES
 23. załączniki do KOMUNIKATU nr 10
 24. Komunikat nr 11 z dnia 18.06.2021.BES
 25. Załącznik nr 9 do SWZ – wzór umowy 18.06.2021
 26. Komunikat nr 12 z dnia 21.06.2021.BES
 27. Załącznik nr 2 do SWZ – kosztorys ofertowy 21.06.2021
 28. załączniki do KOMUNIKATU nr 12
 29. Komunikat nr 13 z dnia 22.06.2021.BES
 30. Załącznik nr 2 do SWZ – kosztorys ofertowy 22.06.2021
 31. Komunikat nr 14 z dnia 24.06.2021.BES
 32. Załącznik nr 2 do SWZ – kosztorys ofertowy 24.06.2021
 33. POMO-PB-2.5-H-319_Komora zbiorcza
 34. Ogłoszenie zmian 29.06.2021
 35. Komunikat nr 15 z dnia 24.06.2021.BES
 36. SWZ 24.06.2021
 37. Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty (załącznik nr 3 do UMOWY) 24.06.2021
 38. Komunikat nr 16 z dnia 28.06.2021.BES
 39. Komunikat nr 17 z dnia 28.06.2021.BES
 40. Załącznik nr 2 do SWZ – kosztorys ofertowy 28.06.2021
 41. Komunikat nr 18 z dnia 29.06.2021.BES
 42. Komunikat nr 19 z dnia 30.06.2021.BES
 43. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES
 44. Informacja o złożonych ofertach.BES
 45. Informacja o wyniku postępowania
 46. Sprostowanie informacji o wyniku postępowania