ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
18.08.2023 r. | Postępowanie 55/TP/2023

Usługa długoterminowego leasingu operacyjnego na okres 47 miesięcy z opcjonalnym przeniesieniem własności na koniec umowy (w 48 miesiącu) 2 pojazdów na potrzeby ZZW

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-faf629ba-3db7-11ee-a60c-9ec5599dddc1