ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
15.05.2024 r. | Postępowanie 54/TP/2024

Opracowanie projektu graficznego, koncepcji wraz z treściami merytorycznymi oraz skład, wydruk lub wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno-edukacyjnych

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a358660e-11ca-11ef-a7f7-6221b72ad4fc