ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
14.05.2024 r. | Postępowanie 52/TP/2024

Organizacja działań w ramach 41. edycji konkursu Warszawa w kwiatach, realizacja działań towarzyszących, Pikniku finałowego konkursu WWK

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-af5912a8-112f-11ef-9381-e6cc5d6d04e5