ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
03.07.2023 r. | Postępowanie 49/TP/2023

Opracowanie kompleksowej dokumentacji układu wodnego w Parku Promenada-Morskie Oko oraz wykonanie remontu wybranych obiektów

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3df4671d-14b4-11ee-a60c-9ec5599dddc1