ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
30.04.2024 r. | Postępowanie 51/TP/2024

Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót polegających na stworzeniu miejsca rekreacji w ramach budżetu obywatelskiego „Drzewa i zieleń urządzona na Woli”

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78b1ee65-0628-11ef-bfd2-32fa350b5bfc