ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
10.05.2024 r. | Postępowanie 50/TP/2024

Zaprojektuj i wybuduj: Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót polegających na stworzeniu parku kieszonkowego w ramach budżetu obywatelskiego Park kieszonkowy

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-403d3f85-0e9b-11ef-9381-e6cc5d6d04e5