ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
18.07.2023 r. | Postępowanie 50/TP/2023

„Zielone skwery-etap I” – modernizacja podwórka pomiędzy ulicami Dobrzyniecką, Igańską i Korytnicką na Pradze Południe w Warszawie – cz.2

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-36f8d5d5-248d-11ee-a60c-9ec5599dddc1