ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
27.04.2023 r. | Postępowanie 5/TP/2023

Przeprowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-545446e8-e402-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b