ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
25.06.2024 r. | Postępowanie 48/TP/2024

Park Skaryszewski – Wykonanie pomostu na Jeziorku Kamionkowskim wraz ze slipem dla młodych żeglarzy

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5270a034-3452-11ef-acf6-4e696a6d8c25