ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
23.06.2023 r. | Postępowanie 47/TP/2023

Zaplanowanie i realizacja Kampanii eukacyjno-informacyjnej Dzielnicy Wisła

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dc1da03a-117c-11ee-9aa3-96d3b4440790